Nyheder

12 April 2023


Medlemmer og andet godt folk inviteres hermed til foredraget Hoven cyklende Højskole.

Foredraget finder sted i lokalerne på Skjern Vindmølle Torsdag d.20/4 kl.19.30.

Arrangementet er gratis for medlemmer.

Foredraget Hoven cyklende Højskole – Kulturspor i landskabet tager sit udgangspunkt i bogen med samme navn. Bogen er tænkt som en historisk, geografisk og litterær guide til cykelture i Hoven sogn.

Bogen indeholder små fortællinger om, hvad man kan iagttage fra offentlig vej, og som samlet giver en sammenhængende forståelse af en hedelandsbys udvikling fra opblomstring til stagnation.

Foredraget skulle gerne belyse, at samme koncept er anvendelig ved enhver anden landsby, som har haft sin tid, men som nu har svært med at følge udviklingen.


Tid: torsdag den 20. april kl. 19.30


Sted: Skjern Vindmølle, Marupvej 25A, 6900 Skjern


Gratis entré for medlemmer

50 kr. for ikke medlemmer


Alle er velkommen


19 Februar 2023


Til

Alle medlemmer

Skjern den 19-02-2023Indkaldelse til generalforsamling i Skjern-Egvad museumsforening


Der indkaldes hermed til ordinært generalforsamling 


 1. marts 2023 kl. 19.30 Skjern vindmøllen, Marupvej .


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel via e-mail til medlemmerne og/eller ved annoncering.


Dagsorden for generalforsamlingen følger vedtægterne og indeholder følgende punkter:

 

 • Valg af dirigent.
 • Beretning om museumsforeningens arbejde.
 • Aflæggelse af regnskab og forslag til kontingent.
 • Forslag fra museumsforeningens medlemmer.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter.
 • Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
 • Eventuelt.
 • Generalforsamlingen slutter.
 • Efter afholdelse af selve generalforsamlingen vil museumsdirektør Mette Bjerrum komme med et kort oplæg omkring status og forventninger i relation til museet. Der vil i den forbindelse blive mulighed for at stille spørgsmål og få svar.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dog 3 uger før generalforsamlingen, hvis det er forslag til vedtægtsændringer. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 20 % af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begrundet anmodning om det overfor formanden.

 

Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år. Hvert år afgår efter tur 4 medlemmer. Der vælges hvert år på generalforsamlingen 2 suppleanter for en etårig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Hvert år vælges der på generalforsamlingen 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter.

 

Bestyrelsen udpeger medlemmer til Ringkøbing-Skjern Museums styrelse ifølge museets vedtægter..


Der vil være kaffe/Te og en lille forfriskning i forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen. Kom og gør din indflydelse gældende, vi glæder os til at se dig og høre din mening.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen


16 Februar 2023


I forbindelse med foredraget af Mads Fuglede om Danmark/Nordens sikkerhedspolitiske stilling før og nu, afholdt den 16 januar 2023 på Skjern vindmølle blev der ikke afregnet honorar til Mads Fuglede og der blev ikke opkrævet betaling for deltagelse. I stedet blev overskud fra arrangementet samt frivillige donationer indsamlet. Det blev til et samlet beløb på 2.755 kr. som doneres nu ubeskåret til Røde Kors.

Skjern-Egvad Museumsforening takker endnu engang for det flotte fremmøde samt donationerne.


11 Februar 2023


Skjern, den 11.02.2023


Skjern-Egvad Museumsforening 

– en del af Ringkøbing-Skjern Museums bagland 


Kære medlem af Skjern-Egvad Museumsforening 

Året 2022 startede med endnu en Corona aflysning, men heldigvis blev det også den eneste af slagsen. Det planlagte foredrag om minerydningen efter 1945 kunne derfor gennemføres senere på foråret.

Det har således været første hele år hvor vi ikke har været påvirket nævneværdigt af udefra kommende samfundskritisk sygdom (Corona), som nu menes at være et overstået kapitel. Derfor har det også været muligt at gennemføre samtlige planlagte aktiviteter og foredrag, dog måtte vi aflyse udflugten til det “nye” museum FLUGT på grund af for få tilmeldinger. 

Der er i løbet af året gennemført 9 af 10 planlagte aktiviteter som alle har haft en meget fin deltager opbakning. Det har således været muligt at fylde foredragssalen i Vindmøllen til bristepunktet flere gange. Mange tak for den flotte opbakning.

Siden vi for et år siden udsendte kontingentopkrævninger, er vi således gået fra en slags dvaletilstand til noget nært fuld aktivitets niveau. Der sker rigtig meget på museums fronten både godt og mindre godt. Derfor er det i netop disse år vigtigere end nogensinde før at stå sammen, således at vores spæde ryst bliver hørt. 

Vi håber, I stadig vil bakke op om vores museumsforening og vil gøre flittigt brug af de aktiviteter og fordele et medlemskab kan bringe. 

Kontingentet for 2023 fastholdes på 150 kr. per person. 

Hvert medlem får et årskort, der giver gratis adgang til alle museets mange besøgssteder, til jule- og vikingemarkederne (Såfremt de arrangeres) og til foredragene i såvel Skjern-Egvad  Museumsforening som Ringkøbing Museumsforening. Endvidere kan hver husstand få et eksemplar af ”opdatering 2023”, som snart udkommer. 

Kontingentet på 150 kr. per voksen (børn og unge under 18 år har i forvejen  gratis adgang) overføres til museumsforeningens bankkonto eller via Mobilepay senest fredag den 15. marts 2023. Du kan foretage indbetaling på følgende måder: 

 • Overføre beløbet til bankkonto nr. 7780 - 1429315 (husk navn(e)). 
 • Overføre beløbet via MobilePay til nr. 49846 (husk navn(e)).
 • Hvis du ikke bruger netbank eller MobilePay, kan du tage dette brev med i  din bank for at lade banken overføre beløbet. 
 • Du kan betale kontant til foreningens kasserer 

Svend Nissen Hansen,  

Danmarksgade 2D st. 1., 6900 Skjern

+45 40153986

E-mail: svend.n.hansen@gmail.com

 

Venlig hilsen 

Formand & kasserer

Skjern-Egvad Museumsforening

Jan Wiencken & Svend N. Hansen


24 Jannuar 2023

1.

Skjern-Egvad Museumsforening indbyder til foredrag med

museumsinspektørerne Caroline E. Larsen & Christian Ringskou, Ringkøbing Fjord Museer


Vestjylland rimer på vindkraft


Mandag den 27. februar kl. 19.30.

Skjern Vindmølle, Marupvej 25A, 6900 Skjern


Fra stubmølle til havvind


2.

Mandag den 27/3 kl 19:30 i Skjern vindmølle

Generalforsamling i Skkjern-Egvad Museumsforening


3.

Torsdag d. 20/4 kl. 19.30 i Skjern Vindmølle:

Fhv. skoleinspektør Niels Aage Thomsen:

Hoven cyklendehøjskole. Kulturspor i landskabet.


05 Jannuar 2023

Skjern-Egvad Museumsforening indbyder til foredrag med Mads Fuglede (MF)

mandag den 16. januar kl. 19.30. Skjern Vindmølle, Marupvej 25A, 6900 Skjern


Danmark/Nordens sikkerhedspolitiske stilling før og nu


Mads Fuglede har været medlem af Folketinget for Venstre siden 2017, fra 2019 som kandidat for Venstre i Ringkøbing-Skjern.

Han er uddannet cand.mag. i historie og filosofi og har undervist i international politik og USA’s historie på højskoler og universiteter.

Han har ad flere omgange været fast kommentator på TV2 ved amerikanske præsidentvalg.


Tid: mandag den 16. januar kl. 19.30


Sted: Skjern Vindmølle, Marupvej 25A, 6900 Skjern


Gratis entré


Arrangeres i samarbejde med Foreningen Norden


Alle er velkommen


11 November 2022

Foredrag mandag d. 28/11 kl. 19.30 i Skjern Vindmølle Fhv. direktør for Ringkøbing-Skjern Museum Kim Clausen:
43 år som museumsmand i Vestjylland.
Kim Clausen blev i 1975 ansat som den første faglige medarbejder ved det daværende Skjern Museum.

I 1980erne blev et samarbejde nord og syd for åen etableret med oprettelsen af Skjern-Egvad Museum.

Som fyrtårne i dette samarbejde stod Bundsbæk Mølle, Fahl Kro og Bork Vikingehavn.

Sluttelig blev Kim Clausen ved sammenlægningen af Skjern-Egvad Museum og Ringkøbing Museum direktør for hele området. I 2018 gik han på pension.


Første aktivitet i 2023:
Foredrag d.16/1 2023 kl.19.30 i Skjern Vindmølle
MF, cand.mag. i historie Mads Fuglede om:
Danmark/Nordens sikkerhedspolitiske stilling før og nu.
Arrangeres i samarbejde med Foreningen Norden Skjern-Tarm-Videbæk


24 Oktober 2022

Kommende foredrag med fhv. direktør for Ringkøbing-Skjern Museum i Skjern Vindmølle er under planlægning. Forventers gennemført i November mdr.

Endvidere arbejdes der på et foredrag med Cand.mag Mads Fuglede samme sted i løbet af Januar 2023. 

Mere information følger senere.


28 September 2022


Aflyst grundet for få tilmeldinger


Tur til det Nye Museum ”Flugt” ved Oksbøl den 29. oktober 2022 med Skjer-Egvad Museumsforeningen. 


Tidsplan: 

Kl. 09.00 Samkørsel fra Skjern Kirke 

KL. 10.00 Kort introduktion (30 minutter) til museumsoplevelsen. 

Kl. 10.30 Rundt på museet 

Kl. 12.00 Frokost (Sandwich og øl eller vand) 


Pris pr. person: 290 kr.  


Tilmelding: svend.n.hansen@gmail.com


Betaling og tilmelding senest d. 20. oktober. Tilmelding er gyldig ved betaling af 290 kr. senest d.20.10.2022

på Mobile-pay 96234 eller bank konto nr. 7780 000 1429 315 


Husk Navn og event. Medlems nr.


20 August 2022


Foredrag om Jellingudgravningerne, 19. september klokken 19.30.


Danmarks dåbsattest

får et serviceeftersyn


Udgravninger i Jelling rykker ved tolkningen af Danmarks historie. Museumsforeningen får besøg af en af de personer som har medvirket ved blotlægning af fortiden.- Ved vi alt der er at vide? Spørgsmålet rejser museumsinspektør og arkæolog Charlotta Lindblom når hun 19. september besøger Skjern Vindmølle. Hun er inviteret af Skjern-Egvad Museumsforening, som har bedt hende fortælle om Jelling-projektet.

Jelling er med sine gravhøje, kirken og de to runestene et ikon i Danmarks historie. Stedet for Danmarks dåbsattest kom på Unesco’s liste over verdensarv i 1994, hvor en af begrundelserne er, at Jelling er det eneste sted i verden hvor kristen og hedensk tro står side om side.

- Der er sket meget siden udgravninger i 1994, siger Charlotta Lindblom og fortæller:

- Udgravningerne i Jelling i 2006-2007 afslørede en ny dimension af de kongelige monumenter - en stor palisade som indhegnede hele området; en kæmpe stor skibssætning samt flere huse magen til dem fundet i ringborgene.

- Dette var noget af et kæmpe skridt i tolkningerne - som betyder vi nu ser et dynamisk kongesæde og ikke “bare” et statisk mindesmærke, understreger Charlotta Lindblom, der siden 2006 har været museumsinspektør i arkæologi ved VejleMuseerne. Hun blev, i 1995, uddannet cand.phil. fra Københavns Universitet.

- Gennem mit arbejdsliv har jeg interesseret mig for vikingetiden. Specielt Jelling har min store interesse, og jeg har deltaget i Jelling-Projektet, som er et større forskningsprojekt med deltagelse af Nationalmuseet, Aarhus Universitet og VejleMuseerne, fortæller Charlotta Lindblom, der de sidste ti år har haft plads i det samarbejdsudvalg, som koordinerer forvaltningen af Jelling som kulturarvssted på Unesco’s liste over verdensarv.

Gennem en årrække har Charlotta Lindblom arbejdet med emnet Vikinger i Øst i samarbejde med kolleger omkring Østersøen og i Rusland.

- Og jeg er stolt over, at det har resulteret i to spændende udstillinger, RUS - Vikinger i Øst, som kan ses på Moesgaard Museum og Magt og Guld, der kan ses på Vejlemuseerne.

Charlotta Linsblom er inviteret til at holde foredrag i Skjern Vindmølle 19. september klokken 19.30. Bag arrangementet står Folkeuniversitetet, Ringkøbing-Skjern Museum og Skjern-Egvad Museumsforening.

Særudstillingen “Rus - Vikinger i øst” på Moesgaard Museum lukkede 11. september. Derimod kan udstillingen “Magt og Guld”, om Harald Blåtands østlige forbindelser, stadig ses i VejleMuseerne frem til 18. december.


10. August 2022:

Foredrag om Jellingudgravningerne, mandag den 19 September 2022. Charlotte Lindblom er arkæolog ved Vejle Museerne og kommer og fortæller. (Optateres senere)


12. Juli / 10 August opdatering 2022

Ny aktivitet lagt på hjemmesiden. Samtidig er vi glade for at kunne meddele at foreningens FaceBook side, igen er kommet i foreningens varetægt.


Onsdag den 17. august 2022 Kl 19 Øster Lem Hede


Aftentur til Øster Lem Hede

På tur til en 5000 år gammel festplads på Øster Lem Hede. Nyopdaget ceremoniplads fra bondestenalderen, beliggende midt i et landskab, der overalt var beboet og rummede mange gravsteder, dysser og jættestuer. Den nærmeste
langdysse ligger midt i WOW-PARK.


Arkæologerne Torben Egeberg og Esben Mauritsen fra Ringkøbing-Skjern Museum tager os med på tur og fortæller om stedets spændende historie.


Tag selv aftenkaffe/the og kage med og nyd den i det storslåede landskab.


Vi mødes på P-pladsen mod vest på Øster Lem Hede. Grusvejen til parkeringspladsen ligger midt mellem Adelvej 63-65 mod nord og Øster Lemvej 14 i syd.


På gensyn


Ringkøbing Museumsforening og Skjern-Egvad Museumsforening11. maj 2022:


Rundvisning på Skjern Kirkegård

Onsdag d.8. juni kl.16.00

Kirkegårdsleder Sabine Mogensen fortæller og viser rundt.

Endvidere vil tidligere menighedsformand Bent Erik Møller bistå ved at fortælle mere specifikt om enkelte gravsteder/personer.

Begravelsesskikke og valg af sten og minder har ændret sig gennem tid, og det afspejler sig i kirkegårdens indretning.

Kirkegårde er fyldt med lokalhistorie. Personer og familier, der har spillet en rolle i byens udvikling får ofte markante minder.

Det er meningen, at vi senere skal besøge flere af egnens kirkegårde.

Vi mødes kl.16.00 ved kirketårnet.

Der er ingen tilmelding, og tag gerne en ven og nabo med. Varighed 1 – 1 ½ time.

I tilfælde af kraftig regn aflyses arrangementet.


10. april 2022:


Besøg på Arkivet, Industrivej 16 , Skjern

Tirsdag 3.maj kl.16.00-17.30

Besøg på Lokalhistorisk Arkiv for Skjern Sogn og Ringkøbing-Skjern Museums Magasin.

Museumsinspektør Christian Ringskou byder Skjern-Egvad Museumsforening indenfor til en rundvisning i de store skatkamre.

Arrangementet bliver startskud for en gruppe, hvor historisk interesserede  frivillige fra Skjern og omegn arbejder med indsamling, registrering og bevaring af den lokale historie.

Mødet er uforpligtende og alle er velkomne


28. februar 2022:


Lidt nyt fra museumsforeningen. Vi kan fortælle, at der var 50 tilhørere til Aakjærarrangementet på DHe. Dermed regnes arrangemanget som meget flot gennemført og velbesøg.

Der er i sidste uge udsendt kontigentsopkrævninger for 2022. I den forbindelse er det meget vigtig at sikre sig at foreningens oplysninger omkring din mailadresse er rigtig. Har du skifte adresse er det derfor afgørende at dette er blevet meddelt til foreningens kasser. 

Kontingentet på 150 kr. per voksen (børn og unge under 18 år har i forvejen gratis adgang) overføres til museumsforeningens bankkonto eller via MobilePay senest fredag den 18. marts 2022.


Du kan foretage indbetaling på følgende måder:


 1. Overføre beløbet til bankkonto nr. 7780 - 1429315 (husk navn(e)) og/eller medlemsnr.
 2. Overføre beløbet via MobilePay til nr. 49846 (husk navn(e)). og medlemsnr.
 3. Hvis du ikke bruger netbank eller MobilePay, kan du tage dette brev med i din bank for at lade banken overføre beløbet.
 4. Du kan betale kontant (aftalte penge) på Ringkøbing-Skjern Museums administration i Bundsbæk.


Vi vil samtidig gøre opmærksom på at næste foredrag "Minerydning langs den jyske vestkysten" som er en genopsætning gennemføres mandag den 24 Marts 2022 kl 19:00 i Skjern vindmølle. HUSK allerede nu at få den sat i kalenderen.


Samtidig vil vi gerne gøre opmærksom på den kommende generalforsamling torsdag den 21-03-2022 kl 19:00, hvortil vi søger kandidater til bestyrelsen blandet foreningens medlemmer.


Endvidere kan det oplyses at vi fortsat arbejders på at få fuld adgang til forenigens facebook side. Her kommer opslag nemmelig ikke rigtig ind på forsiden. Nyeste opslag kan dog findes under MERE efterfulgt af FÆLLESSKAB. 


19. februar 2022:


Det er måske ikke alle bekendt!.

Men hele Ringkøbing-Skjern Museums Strategi, værdigrundlag og udviklingsplan for tidsrummet 2021-2025 kan findes på museets hjemmeside. Her kan du læse om Museets forventede udvikling samt noget om baggrunden for den lagte strategi og handlingsplanerne for museetes aktiviteter samt besøgsstederne.

Spændne læsning som fortæller om de udfordringer som museet står overfor. Men samtidig også giver et bud på fremtidige udviklings muligheder. Du kan tilgå den 74 siders lange strategien og handlingsplan via nedenstående link:


DOWNLOAD HELE UDVIKLINGSPLANEN


16. februar 2022:


Til Salg: Hattemagethuset

og Gåsemandens Gård


Lokale foreninger og frivillige ildsjæle har haft muligheden for at overtage driften af Tarms ældste hus, Hattemagerhuset, og den genopbyggede Gåsemandens Gård.

Der har været interesserede som har fået en rundvisning og mulighed for overtagelse på særdeles fordelagtige betingelser - faktisk med løfte om et kontakt tilskud.

Men det er ikke lykkes at afsætte de historiske ejendomme, og nu er ejendomsmæglere på vej - inden længe vil de to specielle ejendomme være markeret med Til Salg-skilte og være at finde i udstillingsvinduer hus ejendomsmæglere, fortæller direktør Mette Bjerrum Jensen, Ringkøbing-Skjern Museum i dette interview med TV Vestjylland.


Link til interview med Mette Bjerrum Jensen: 

 

https://youtu.be/PRSlj6zFWOE
I mange år har 2 X Birthe sikret, at besøgende har haft mulighed for at opleve Tarms ældste hus,

Hattemagerhuset. Ringkøbing-Skjern Museum, har forsøgt at formå foreninger og frivillige til at overtage driften,

men forgæves. (Arkivfoto: Poul Bülow)08. februar 2022:


Idékatalog omkring mulige kommende foredrag og aktiviteter er udgivet på hjemmesiden. Se under foredrag.

Håbet er at vi løbende kan opdatere med forslag til kommende foredrag og aktiviteter. Forslag til idekataloget kan fremsendes via mail til foreningen eller ved kontakt til en fra bestyrelen.


07. februar 2022:


Torsdag den 24 februar 2022 Kl 19:00


Jeppe Aakjær-causeri med John Madsen og Steen Mørcholdt.


John Madsen og pianist Steen Mørcholdt vil fortælle om Jeppe Aakjærs liv og forfatter
skab. Der bliver rig lejlighed til at synge med på flere af Aakjærs kendte sange.
Vi skal bl.a. høre om Aakjær, som samfundsrevser og ivrig foredragsholder. Han var i høj
grad de svages talsmand.


Vi får flere eksempler på datidens dialekt. John Madsen mestrer sproget og er en af de
bedste oplæsere på dialekten fra Aakjærs og sin egen hjemegn.
Causeriet varer ca. 80 min. og derefter er der kaffebord.


Sted: Foredragssalen på DHe., Skolebyen 11, Skjern


Entré inkl. kaffe: 50 kr for medlemmer af NORDEN og Museumsforeningen.

100 kr. for alle andre.


Tilmelding mht. kaffen senest 21. februar:


Emma Egmose, mail ewegmose@privat.dk, tlf. 2966 0115/9736 9977 eller


Søren Nørgaard, mail spsn@mail.dk, tlf. 6060 7089.


Arrangeret i samarbejde med Museumsforeningen og Folkeuniversitetet.


Baggrund:

Jeppe Aakjær (født Jeppe Jensen 10. september 1866 i AakjærFly Sogn ved Skive, død 22. april 1930 på gården Jenle i Salling) var en dansk forfatter af romanernovellerdigte og skuespil. Og en del lokalhistoriske bøger baseret på studier af arkivalier på Landsarkivet i Viborg. Sønnen Svend Aakjær (1894-1963) var landsarkivar på arkivet i Viborg fra 1929 og endte som rigsarkivar.

Jeppe Aakjær var flere gange i konflikt med samfundet, som han gjorde oprør imod. Han sad i fængsel 17 dage for sine foredrag om den franske revolution i 1789 og sine angreb på Indre Mission. Fængslingen skete 17. januar 1887.

Han var gift med forfatterinden Marie Bregendahl, der som han selv stammede fra Fjends. Sammen fik de i 1894 sønnen Svend Bregendahl Aakjær. I slutningen af 1899 skiltes de. Aakjær blev boende i København, men om sommeren flyttede han til gode venner i Jylland som mejerist Esper Andersen i Jebjerg og distriktslægeparret i Sjørup, Johanne og Sigurd Rambusch. I Jebjerg udfoldede han sig rigtigt. Her skrev han bl.a. Missionen og dens Høvdinge (1897) og Vredens Børn (1904), der satte sindene i kog over hele Danmark. Ikke mindre end 1.000 artikler blev det til. De fleste kritiserede Aakjær, men mange fik øje på de elendige forhold, tyendet levede under. I 1907 nedsattes en tyendekommission med bl.a. Peter Sabroe, der skulle se på forholdene. Tyendeloven blev ophævet i 1921.

Hos Rambuschs skrev Aakjær i vinteren 1906 sin berømte digtsamling Rugens sange, der er kommet i mere end 100.000 eksemplarer. Samme år fik han Det Ancherske Legat på 1.800 kr. For dem tog han en tur rundt i Europa. Det mest givende var Skotland, hvor han besøgte alle mindesmærkerne for Robert Burns. Der skrev han fem digte om Burns, et af hans store forbilleder.

1902 mødte Aakjær den unge jyske pige Nanna Krogh. De forelskede sig straks i hinanden. Da Aakjær ikke havde orden i sine skilsmissepapirer, kunne han først blive gift med Nanna Aakjær 25. april 1907. Straks efter flyttede parret ind på den nybyggede gård "Jenle" i Salling 12 km nord for Skive. Nanna Aakjær var først uddannet snedker og derefter billedskærer. De fik børnene Solveig Aakjær (f. 1908) og Esben Aakjær (f. 1911).


07. februar 2022:


Foredraget omkring Minerydning genopsættes den 24 Marts 2022 i Skjern vindmølle. Se under foredrag.

Iøvrigt kan det oplyses at vi snarest under foredrag vil tilføje den ide-list til kommende foredrag som der arbejdes med.13. jannuar 2022:


Foredraget om minerydning langs vestkysten aflyses grundet CORONA (Men foredraget genopsættes 24 marts 2022)07. jannuar 2022:


Godt nytår! 


Som I måske har hørt blev arkæologernes fund af en kultplads fra stenalderen på Øster Lem Hede kåret til at være blandt de ti mest betydningsfulde fund i 2021.


Der er i den anledning arrangeret en guidet tur rundt i området med de arkæologer, som har haft ansvaret for fundet.


Link til omtale på Ringkøbing-Skjern museums hjemmeside


https://levendehistorie.dk/arkaeologi/nyheder-2?Action=1&NewsId=2181&M=NewsV2&PID=1106


Link til omtale på Facebook


https://fb.me/e/2abOAQDOd23. september 2021:


Bestyrelsen for Skjern-Egvad Museumsforening afholder møde med ledelsen af Ringkøbing-Skjern Museum.


På dagsorden er fortsættelse af det gode samarbejde mellem museet og Museumsforeningen.


Med venlig hilsen


Bestyrelses formanden

 


16. september 2021:


Der er nu nedsat en arbejdsgruppe som løbende vil arbejde med opdatering af Skjern-Egvad Museumsforening´s hjemmeside.


Arbejdsgruppen består af: Poul Bülow & Jan Wiencken


Har du ønsker til indholdet på den nye side er du velkommen til arbejdsgruppen med ideer og forslag.


Opdateringen kommer ikke på en gang men vil være løbende process. Der kan derfor opleves mindre

forstyrelser mens der arbejdes på siden


Med venlig hilsen

Arbejdsgruppen