Nyheder

11. maj 2022:


Rundvisning på Skjern Kirkegård

Onsdag d.8. juni kl.16.00

Kirkegårdsleder Sabine Mogensen fortæller og viser rundt.

Endvidere vil tidligere menighedsformand Bent Erik Møller bistå ved at fortælle mere specifikt om enkelte gravsteder/personer.

Begravelsesskikke og valg af sten og minder har ændret sig gennem tid, og det afspejler sig i kirkegårdens indretning.

Kirkegårde er fyldt med lokalhistorie. Personer og familier, der har spillet en rolle i byens udvikling får ofte markante minder.

Det er meningen, at vi senere skal besøge flere af egnens kirkegårde.

Vi mødes kl.16.00 ved kirketårnet.

Der er ingen tilmelding, og tag gerne en ven og nabo med. Varighed 1 – 1 ½ time.

I tilfælde af kraftig regn aflyses arrangementet.


10. april 2022:


Besøg på Arkivet, Industrivej 16 , Skjern

Tirsdag 3.maj kl.16.00-17.30

Besøg på Lokalhistorisk Arkiv for Skjern Sogn og Ringkøbing-Skjern Museums Magasin.

Museumsinspektør Christian Ringskou byder Skjern-Egvad Museumsforening indenfor til en rundvisning i de store skatkamre.

Arrangementet bliver startskud for en gruppe, hvor historisk interesserede  frivillige fra Skjern og omegn arbejder med indsamling, registrering og bevaring af den lokale historie.

Mødet er uforpligtende og alle er velkomne


28. februar 2022:


Lidt nyt fra museumsforeningen. Vi kan fortælle, at der var 50 tilhørere til Aakjærarrangementet på DHe. Dermed regnes arrangemanget som meget flot gennemført og velbesøg.

Der er i sidste uge udsendt kontigentsopkrævninger for 2022. I den forbindelse er det meget vigtig at sikre sig at foreningens oplysninger omkring din mailadresse er rigtig. Har du skifte adresse er det derfor afgørende at dette er blevet meddelt til foreningens kasser. 

Kontingentet på 150 kr. per voksen (børn og unge under 18 år har i forvejen gratis adgang) overføres til museumsforeningens bankkonto eller via MobilePay senest fredag den 18. marts 2022.


Du kan foretage indbetaling på følgende måder:


  1. Overføre beløbet til bankkonto nr. 7780 - 1429315 (husk navn(e)) og/eller medlemsnr.
  2. Overføre beløbet via MobilePay til nr. 49846 (husk navn(e)). og medlemsnr.
  3. Hvis du ikke bruger netbank eller MobilePay, kan du tage dette brev med i din bank for at lade banken overføre beløbet.
  4. Du kan betale kontant (aftalte penge) på Ringkøbing-Skjern Museums administration i Bundsbæk.


Vi vil samtidig gøre opmærksom på at næste foredrag "Minerydning langs den jyske vestkysten" som er en genopsætning gennemføres mandag den 24 Marts 2022 kl 19:00 i Skjern vindmølle. HUSK allerede nu at få den sat i kalenderen.


Samtidig vil vi gerne gøre opmærksom på den kommende generalforsamling torsdag den 21-03-2022 kl 19:00, hvortil vi søger kandidater til bestyrelsen blandet foreningens medlemmer.


Endvidere kan det oplyses at vi fortsat arbejders på at få fuld adgang til forenigens facebook side. Her kommer opslag nemmelig ikke rigtig ind på forsiden. Nyeste opslag kan dog findes under MERE efterfulgt af FÆLLESSKAB. 


19. februar 2022:


Det er måske ikke alle bekendt!.

Men hele Ringkøbing-Skjern Museums Strategi, værdigrundlag og udviklingsplan for tidsrummet 2021-2025 kan findes på museets hjemmeside. Her kan du læse om Museets forventede udvikling samt noget om baggrunden for den lagte strategi og handlingsplanerne for museetes aktiviteter samt besøgsstederne.

Spændne læsning som fortæller om de udfordringer som museet står overfor. Men samtidig også giver et bud på fremtidige udviklings muligheder. Du kan tilgå den 74 siders lange strategien og handlingsplan via nedenstående link:


DOWNLOAD HELE UDVIKLINGSPLANEN


16. februar 2022:


Til Salg: Hattemagethuset

og Gåsemandens Gård


Lokale foreninger og frivillige ildsjæle har haft muligheden for at overtage driften af Tarms ældste hus, Hattemagerhuset, og den genopbyggede Gåsemandens Gård.

Der har været interesserede som har fået en rundvisning og mulighed for overtagelse på særdeles fordelagtige betingelser - faktisk med løfte om et kontakt tilskud.

Men det er ikke lykkes at afsætte de historiske ejendomme, og nu er ejendomsmæglere på vej - inden længe vil de to specielle ejendomme være markeret med Til Salg-skilte og være at finde i udstillingsvinduer hus ejendomsmæglere, fortæller direktør Mette Bjerrum Jensen, Ringkøbing-Skjern Museum i dette interview med TV Vestjylland.


Link til interview med Mette Bjerrum Jensen: 

 

https://youtu.be/PRSlj6zFWOE
I mange år har 2 X Birthe sikret, at besøgende har haft mulighed for at opleve Tarms ældste hus,

Hattemagerhuset. Ringkøbing-Skjern Museum, har forsøgt at formå foreninger og frivillige til at overtage driften,

men forgæves. (Arkivfoto: Poul Bülow)08. februar 2022:


Idékatalog omkring mulige kommende foredrag og aktiviteter er udgivet på hjemmesiden. Se under foredrag.

Håbet er at vi løbende kan opdatere med forslag til kommende foredrag og aktiviteter. Forslag til idekataloget kan fremsendes via mail til foreningen eller ved kontakt til en fra bestyrelen.


07. februar 2022:


Torsdag den 24 februar 2022 Kl 19:00


Jeppe Aakjær-causeri med John Madsen og Steen Mørcholdt.


John Madsen og pianist Steen Mørcholdt vil fortælle om Jeppe Aakjærs liv og forfatter
skab. Der bliver rig lejlighed til at synge med på flere af Aakjærs kendte sange.
Vi skal bl.a. høre om Aakjær, som samfundsrevser og ivrig foredragsholder. Han var i høj
grad de svages talsmand.


Vi får flere eksempler på datidens dialekt. John Madsen mestrer sproget og er en af de
bedste oplæsere på dialekten fra Aakjærs og sin egen hjemegn.
Causeriet varer ca. 80 min. og derefter er der kaffebord.


Sted: Foredragssalen på DHe., Skolebyen 11, Skjern


Entré inkl. kaffe: 50 kr for medlemmer af NORDEN og Museumsforeningen.

100 kr. for alle andre.


Tilmelding mht. kaffen senest 21. februar:


Emma Egmose, mail ewegmose@privat.dk, tlf. 2966 0115/9736 9977 eller


Søren Nørgaard, mail spsn@mail.dk, tlf. 6060 7089.


Arrangeret i samarbejde med Museumsforeningen og Folkeuniversitetet.


Baggrund:

Jeppe Aakjær (født Jeppe Jensen 10. september 1866 i AakjærFly Sogn ved Skive, død 22. april 1930 på gården Jenle i Salling) var en dansk forfatter af romanernovellerdigte og skuespil. Og en del lokalhistoriske bøger baseret på studier af arkivalier på Landsarkivet i Viborg. Sønnen Svend Aakjær (1894-1963) var landsarkivar på arkivet i Viborg fra 1929 og endte som rigsarkivar.

Jeppe Aakjær var flere gange i konflikt med samfundet, som han gjorde oprør imod. Han sad i fængsel 17 dage for sine foredrag om den franske revolution i 1789 og sine angreb på Indre Mission. Fængslingen skete 17. januar 1887.

Han var gift med forfatterinden Marie Bregendahl, der som han selv stammede fra Fjends. Sammen fik de i 1894 sønnen Svend Bregendahl Aakjær. I slutningen af 1899 skiltes de. Aakjær blev boende i København, men om sommeren flyttede han til gode venner i Jylland som mejerist Esper Andersen i Jebjerg og distriktslægeparret i Sjørup, Johanne og Sigurd Rambusch. I Jebjerg udfoldede han sig rigtigt. Her skrev han bl.a. Missionen og dens Høvdinge (1897) og Vredens Børn (1904), der satte sindene i kog over hele Danmark. Ikke mindre end 1.000 artikler blev det til. De fleste kritiserede Aakjær, men mange fik øje på de elendige forhold, tyendet levede under. I 1907 nedsattes en tyendekommission med bl.a. Peter Sabroe, der skulle se på forholdene. Tyendeloven blev ophævet i 1921.

Hos Rambuschs skrev Aakjær i vinteren 1906 sin berømte digtsamling Rugens sange, der er kommet i mere end 100.000 eksemplarer. Samme år fik han Det Ancherske Legat på 1.800 kr. For dem tog han en tur rundt i Europa. Det mest givende var Skotland, hvor han besøgte alle mindesmærkerne for Robert Burns. Der skrev han fem digte om Burns, et af hans store forbilleder.

1902 mødte Aakjær den unge jyske pige Nanna Krogh. De forelskede sig straks i hinanden. Da Aakjær ikke havde orden i sine skilsmissepapirer, kunne han først blive gift med Nanna Aakjær 25. april 1907. Straks efter flyttede parret ind på den nybyggede gård "Jenle" i Salling 12 km nord for Skive. Nanna Aakjær var først uddannet snedker og derefter billedskærer. De fik børnene Solveig Aakjær (f. 1908) og Esben Aakjær (f. 1911).


07. februar 2022:


Foredraget omkring Minerydning genopsættes den 24 Marts 2022 i Skjern vindmølle. Se under foredrag.

Iøvrigt kan det oplyses at vi snarest under foredrag vil tilføje den ide-list til kommende foredrag som der arbejdes med.13. jannuar 2022:


Foredraget om minerydning langs vestkysten aflyses grundet CORONA (Men foredraget genopsættes 24 marts 2022)07. jannuar 2022:


Godt nytår! 


Som I måske har hørt blev arkæologernes fund af en kultplads fra stenalderen på Øster Lem Hede kåret til at være blandt de ti mest betydningsfulde fund i 2021.


Der er i den anledning arrangeret en guidet tur rundt i området med de arkæologer, som har haft ansvaret for fundet.


Link til omtale på Ringkøbing-Skjern museums hjemmeside


https://levendehistorie.dk/arkaeologi/nyheder-2?Action=1&NewsId=2181&M=NewsV2&PID=1106


Link til omtale på Facebook


https://fb.me/e/2abOAQDOd23. september 2021:


Bestyrelsen for Skjern-Egvad Museumsforening afholder møde med ledelsen af Ringkøbing-Skjern Museum.


På dagsorden er fortsættelse af det gode samarbejde mellem museet og Museumsforeningen.


Med venlig hilsen


Bestyrelses formanden

 


16. september 2021:


Der er nu nedsat en arbejdsgruppe som løbende vil arbejde med opdatering af Skjern-Egvad Museumsforening´s hjemmeside.


Arbejdsgruppen består af: Poul Bülow & Jan Wiencken


Har du ønsker til indholdet på den nye side er du velkommen til arbejdsgruppen med ideer og forslag.


Opdateringen kommer ikke på en gang men vil være løbende process. Der kan derfor opleves mindre

forstyrelser mens der arbejdes på siden


Med venlig hilsen

Arbejdsgruppen