Foredrag

Kommende foredrag & udflugter

2021 - 2022

Listen opdateres løbende, senest opdateret Feb 2022Som udgangspunkt er foredrag gratis for medlemmer af Museumsforeningen, men der kan blive tale om entré, når der er tale om servering og/eller omkostningstinge foredrag.


Med venlig hilsen


Aktivitetsudvalget v/ Bent Dollerup

Tirsdag den 08. juni 2022 Kl 16:00-17:30 Kirketårnet i Skjern


Historien blomstrer i de dødes have, Rundvisning på skjern kirkegård.


Egnens kirkegårde er genstand for historisk interesse. Museumsforening inviterer til rundtur blandt grave på Skjern Kirkegård.


De dødes have kan fortælle om en fortiden - om personer og genkalde begivenheder. Museumsforeningen Skjern-Egvad inviterer til rundvisning blandt grave på Skjern Kirkegård.

- Det er vores hensigt at arrangere lignende besøg på kirkegårde i de to tidligere kommuner, fortæller Bent Dollerup, Skjern-Egvad Museumsforening, der tager forbehold for vind og vejr.

Den første i rækken af rundture på kirkegårde finder sted 8. juni hvor deltagere mødes klokken 16 ved kirketårnet.

- Vi inviterer selvfølgelig medlemmer af Skjern-Egvad Museumsforening, men vi inviterer alle. Så tag naboen med, men vi må desværre tage det forbehold, at vi bliver nødt til at aflyse hvis det styrter ned med regn, fortæller Bent Dollerup.

Rundvisningen på Skjern Kirkegård er arrangerer i samarbejde med kirkegårdsleder Sabine Mogensen. På turen deltager tidligere formand  Bent Erik Møller, Skjern Menighedsråd, som kan fortælle om gravsteder og de afdøde.

- Kirkegårde er fyldt med lokalhistorie, fastslår Bent Dollerup, og fortæller: - Der er familiehistorier, markant personer og tråde til lokalhistorier samt virksomheder.

Kirkegårde afspejler tillige ændringer i traditioner i forbindelse med dødsfald. Resultatet ses også på Skjern Kirkegård. For at sikre en smuk kirkegård også i fremtiden har menighedsrådet udarbejdet en fremtidsplan.

Skjern Menighedsråd har, i samarbejde med arkitekt Eivind Wad, udarbejdet en helhedsplan for kirkegården. Gravsteder, der er i brug, bliver ikke berørt af omlægning, men omgivelserne vil efterhånden skifte karakter. I helhedsplanen, der kan ses på Skjern Kirkegårds hjemmeside, er beregnet, at der på sigt vil være 1700 overflødige kistepladser mens der vil være behov for 850 urnepladser.


Servicemeddelelse: Du skal regne med, at turen på Skjern Kirkegård vil tage fra én time til halvanden time. Alle er velkommen. Museumsforeningen opfordrer alle til: Ta’ din nabo med. I tilfælde af voldsom regn, bliver turen aflyst.___Idékatalog


Idékatalog omkring mulige kommende foredrag og aktiviteter:


Foredrag:


 • Knud Jacobsen: U-20, U-båden som ændrede historien gang. På baggrund af bog udgivet dec.2021.
 • Helle Juhl: Kvindeportrætter fra 6 gårde/huse på Hjerl Hede. På baggrund af bog 2019
 • Helle Juhl: Jutlandia. På baggrund af bog 2020.
 • Poul H. Christensen: De Militære Samlinger ved Hald 1868-1880, Røde Kors Krigsfangelejren ved Hald fra 1917
 • John V. Jensen: Nymindegab-området
 • Søren Peder Sørensen: De ungarske soldater ved Lønborg foråret 1945. På baggrund af nyudgivet bog om specielt ungarske soldater ved Lønborg, og tidligere udgivet (2005) bog mere generelt om emnet.
 • Ebbe Glarbog: Foredrag om kunstneren Kaj Husum. I perioder kom Husum meget ved Skaven Strand og malede både naturen og motiver med ”originalerne” derude. 
 • Charlotte Lindblom: Om Jellingudgravningerne. Charlotte Lindblom er arkæolog ved Vejle Museerne.


Aktiviteter:


 • Kirkegårdsrundvisninger: Tarm, alle de omkringliggende landsbyer. Kunne være en eller to ad gangen afhængig af størrelsen.
 • Fiskeriets Hus Hvide Sande - tur
 • Vedersø Præstegård og Kaj Munk – tur
 • Nymindegab Museum
 • Heldagstur i området med Kim Clausen – f.eks. august, september
 • Hjerl Hede – tur til som opfølgning af foredrag med Helle Juhl
 • Hald området/ Viborg – som opfølgning af foredrag med Poul H. Christensen