Bogsalg

Bogsalg

Museumsforeningen indsamler og videresælger bøger, årbøger o.l., der har historisk indhold eller har lokalhistorisk interesse i øvrigt (fx lokal forfatter, illustrator, forlægger eller lokalt indhold).

Overskuddet bruges til at støtte nye bogudgivelser af lokalhistorisk karakter.

Hvis du eller en bekendt skal have tømt eller ryddet op i en bogreol, vil vi meget gerne kigge reolen igennem, inden du afhænder bøgerne til anden side. Henvendelse kan ske til formanden.

Ringkjøbing Amts første Bogtrykkeri”

Vidste du, at amtets første

bogtrykkeri lå i Borris? – oprettet af

stedets amtsprovst, der allerede

tidligere havde oprettet et

lærerseminarium og i øvrigt var Ridder af

Dannebrog. Bogtrykkeriet var kgl. Privilegeret.

I bogen kan læses om Borrispræsten og hans familie, trykkeriet og bogens forfatter F.K. Erlang, der var født i Lønborg. Endvidere er en del af teksten fra en af de tidligste Borris-udgivelser gengivet.

Nærværende bog er trykt i Ringkøbing i 300 nummererede eksemplarer.

Prisen har vi sat til 100 kr.

Specielle bøger

Medlemskab af Skjern-Egvad Museumsforening

 

Som medlem af foreningen har du gratis adgang til alle Ringkøbing-Skjern Museums udstillingssteder, foredrag i både Skjern og Ringkøbing og får en årlig boggave.

Årligt medlemskontigent er 150 kr. per person.

Tilmeld dig ved at klikke her.

Kontaktperson

 

Formand

Børge Østergaard Hansen

Tlf. 97 36 20 60 - 21 42 32 60

E-mail: mail@museumsforeningen.dk