Bogsalg

Bogsalg


Museumsforeningen indsamler og videresælger bøger, årbøger o.l., der har historisk indhold eller har lokalhistorisk interesse i øvrigt (fx lokal forfatter, illustrator, forlægger eller lokalt indhold).

Overskuddet bruges til at støtte nye bogudgivelser af lokalhistorisk karakter.

Hvis du eller en bekendt skal have tømt eller ryddet op i en bogreol, vil vi meget gerne kigge reolen igennem, inden du afhænder bøgerne til anden side. Henvendelse kan ske til Børge Østergaard Hansen på følgende mail:


bogsalg@museumsforeningen.dk

.

Ringkjøbing Amts første Bogtrykkeri”

Vidste du, at amtets første

bogtrykkeri lå i Borris? – oprettet af

stedets amtsprovst, der allerede

tidligere havde oprettet et

lærerseminarium og i øvrigt var Ridder af Dannebrog. Bogtrykkeriet var kgl. Privilegeret.

I bogen kan læses om Borrispræsten og hans familie, trykkeriet og bogens forfatter F.K. Erlang, der var født i Lønborg. Endvidere er en del af teksten fra en af de tidligste Borris-udgivelser gengivet.

Nærværende bog er trykt i Ringkøbing i 300 nummererede eksemplarer.

Prisen har vi sat til 100 kr.