Foredrag Ringkøbing Museumsforening

Program i Ringkøbing


Onsdag den 6/10 2021 kl. 19.30 på Ringkøbing Museum/Dommerkontoret

”Ravets Historie” foredrag ved arkæolog og museumsinspektør Lene B. Frandsen, Vardemuseerne/ Arkvest.

Ravets historie vil blive fortalt lige fra dets dannelse i ravskoven for mange millioner år siden, til det samles op og bruges til smykker af de første mennesker i stenalderen. Herfra fortsætter historien om ravet op gennem tiden, hvor det er blevet udnyttet på utallige måder; tilbedelse af guder, magi, medicin, til smykker og nyttige småting.


Onsdag den 27/10 2021 kl. 19.30 på Ringkøbing Museum/Dommerkontoret

”Karen Jeppe – Den glemte heltinde” foredrag ved Steen Espensen, højskolelærer, Ringkøbing.

Foredraget er en fortælling om nogle kvinder, der arbejdede på børnehjem og med sygepleje blandt armeniere i Tyrkiet i begyndelse af 1900-tallet. De var vidner til det armenske folkemord og gjorde en stor indsats for at redde kvinder og børn. De fortsatte deres arbejde efter 1. verdenskrig i Aleppo i Syrien og i Libanon.


Onsdag den 10/11 2021 kl. 19.30 på Ringkøbing Museum/Dommerkontoret

”Da landbolivet blev en by i provinsen. Land og by 1950-2020” foredrag ved professor Johannes Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet.

Fra og med 50’erne forrykkede balancen mellem land og by. Foruden en ændret økonomisk balance medførte det en helt ny kulturel og livsmæssig balance. Foredraget indkredser dette skifte med eksempler fra litteraturens og kulturens verden, men også med personlige erfaringer og lidt humor til at få det hele til at glide ned.


Tirsdag den 23/11 2021 kl. 14.30 – 1600 Erindringscafe i Ringkøbing Rådhushal

”Arkitekternes Ringkøbing” ved arkitekt Flemming Bay - Jørgensen, Ringkøbing.

Arkitekt Ulrik Plesner bliver ofte nævnt som den, der har sat sit største præg på Ringkøbing. Han tegnede dog kun en håndfuld huse i byen, mens arkitekt Flemming Bay-Jørgensen siden slutningen af 1960’erne har været mester for en lang perlerække af mange forskellige store og mindre bygninger i byen. Han vil fortælle om og vise billeder fra sit virke som arkitekt i Ringkøbing.

Bestil gratis billet på riskbib.dk eller 99742600.


Onsdag den 24/11 2021 kl. 19.30 på Ringkøbing Museum/Dommerkontoret

”Mennesker og huse i Ringkøbing” ved museumsinspektør, ph.d. Christian Ringskou, Ring-købing- Skjern Museum.

 Ringskou tager os med på en gåtur gennem Ringkøbing for 100 eller måske endda op imod 150 år siden. Undervejs møder vi den lille købstads førende borgere. Der er kreditforeningsdirektøren, der drev det så vidt, at han kunne flytte til en strandvejsvilla nord for København. Der er bankdirektøren, der altid var selvskreven til at skære stegen for. Der er den rige købmand, der snød med vægtene. Og der er mange flere. Nogle steder er husene så velbevarede, at vi næsten kan kigge ind til de gamle gennem vinduerne. Andre steder, må vi have lidt mere fantasi til vores tidsrejse. Foredraget bygger på Christian Ringskous nyligt afsluttede arbejde med ph.d. afhandlingen "Købstaden og den nye by - Ringkøbing og Skjern i afhængige og uafhængige variabler 1880-1921

 

Onsdag den 26/1 2022 kl. 19.30 på Ringkøbing Museum/Dommerkontoret

”Jernkystens helte” ved museumsformidler Lars Mathiesen, Lemvig Museum.

I de gamle lodsbøger blev Vestkysten beskrevet som Jernkysten.
På havets bund ligger hundredvis af vrag og rester af skibe, der forliste. Hver stump gemmer på en dramatisk historie. Indtil 1852 kunne de lokale fiskere og landboere ofte blot se til fra stranden, når et skib strandede. Men så etableredes Det Nørrejyske Redningsvæsen.
I foredraget beskriver museumsformidler ved Lemvig Museum Lars Mathiesen baggrunden for redningsvæsnet og fortæller om nogle af de mest dramatiske redningsaktioner langs Jernkysten. Det er beretninger om heltemod og opofrelse, men også om de konsekvenser det fik, når man fejlede.


Onsdag den 9/2 2022 kl. 19.30 på Ringkøbing Museum/Dommerkontoret

”Klitten, fjorden, naturkræfterne og klimaforandringerne” ved chefkonsulent, ph.d. Carlo Sass Sørensen, Kystdirektoratet, Lemvig.

Historier fra Holmsland Klit vidner om århundreders favntag med naturens dynamiske kræfter, og rundt om Ringkøbing Fjord har man oplevet oversvømmelser flere gange, når storme har presset fjordvand op i gaderne. Klimaændringer med stigende vandstande, større stormfloder, ekstreme nedbørshændelser og stigende grundvand tegner den fremtid, vi går i møde; ikke kun i det vestjyske men overalt i kystområder i Danmark og udlandet. Med udgangspunkt i historien og i lokale udfordringer med vand, præsenteres tilgange til og eksempler på, hvordan vi i dag i Danmark arbejder med oversvømmelsesbeskyttelse og klimatilpasning, ligesom der gives eksempler fra udlandet på nogle af de naturkatastrofer, vi kan tage ved lære af.


Onsdag den 2/3 2022 kl. 19.30 på Ringkøbing Museum/Dommerkontoret

Ringkøbing Museumsforening afholder ordinær generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne. Museets direktør Mette Bjerrum Jensen vil indlede aftenen.

Onsdag den 9/3 2022 kl. 19.30 på Ringkøbing Museum/Dommerkontoret

”Mylius – Erichsen og den mandige død” ved museumsinspektør Minna Kanzler Hemmet, Museum Kolding.

En ekspedition til Arktis var omkring år 1900 ikke kun en kamp for livet, videnskaben og berømmelsen. Det var også en kamp for mandigheden. Da Ludvig Mylius-Erichsen, Niels Peter Høeg Hagen og Jørgen Brønlund døde i Grønland i 1907, begyndte kampen om opfattelsen af deres mandighed hjemme i den danske presse. Men forventningerne til mandigheden var fulgt med ekspeditionen til Arktis og blev i yderste konsekvens afgørende for de tre mænds skæbne og eftermæle.

 

Onsdag den 23/3 2022 kl.  19.30 på Ringkøbing Museum/Dommerkontoret

”Dansk Designs guldalder – hvad kom først Svanen eller Ægget” ved museumsinspektør Caroline E. Larsen, Ringkøbing – Skjern Museum.

I begyndelsen af 1900-tallet skete der en lille revolution inden for dansk møbelkunst. De tunge plyssede møbler blev efterhånden skiftet ud, og navne som “Myren”, “Folkestolen”, “Y-Stolen”, “Den trætte mand” og andre navnkundige stole kom til. Den danske møbelindustri var blevet genfødt, og ikke bare i Danmark, men i hele verden så man - og ser man - mod Danmark. 

Men hvad er historien bag dansk designs guldalder? Hvem er menneskene bag? Og hvordan endte dansk design som et anerkendt brand i hele verden? Det og meget mere, krydret med gode billeder og sjove anekdoter, omhandler dette foredrag.